ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

• Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η διατήρηση της δημοκρατίας εντός ενός ευνομούμενου κράτους, απαιτεί θεσμικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις, ενίσχυση των νομοθεσιών του ασυμβίβαστου, του δημοκρατικού ελέγχου και θεσμοθέτηση της λογοδοσίας.

• Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδεται γρήγορα. Ιδιαίτερα σε χρηματοπιστωτικές διαφορές, γι’ αυτό εισηγούμαστε τη δημιουργία ενός Εξώδικου και Εξειδικευμένου Φορέα στα υφιστάμενα πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρόνο και με δεσμευτικό τρόπο, να αποφασίζει θέματα όπως το νόμιμο ποσό οφειλής, καταχρηστικότητας, υπερχρεώσεων κτλ.

• Ήρθε επιτέλους η ώρα να λειτουργήσει πραγματικά η ισονομία και η ισοπολιτεία και όλοι οι πολίτες να αντιμετωπίζονται δίκαια και αντικειμενικά. Γι’ αυτό θεωρούμε αναγκαίο η στήριξη και η ενίσχυση των Εποπτικών Θεσμών με συγκεκριμένη όμως διαδικασία λογοδοσίας στη βάση νόμου.

• Στηρίζουμε τη σύσταση ενιαίας Ειδικής Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου και Ελέγχου του Πόθεν Έσχες όλων των Κρατικών Αξιωματούχων.

• Στηρίζουμε τη δημιουργία Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσλήψεων, Προαγωγών και Μετακινήσεων για όλους τους Δήμους και τους Ημικρατικούς Οργανισμούς στα πρότυπα της ΕΔΥ και της ΕΕΥ.