ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ & ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ:
• Η μείωση της γραφειοκρατίας και η ταχυτάτη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων αποτελεί για εμάς στόχο πρωταρχικής σημασίας. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πλέον απολυτή αναγκαιότητα (πχ. υποβολής αιτήσεων, πιστοποιητικών, παρακολούθησης έκδοσης αδειών και έργων και όχι μόνο πληρωμών λογαριασμών).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
• Η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας είναι απαραίτητη ώστε να εμπεδωθεί ένα σύστημα αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας ως επίσης καλύτερες, ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τον ιδιωτικό τομέα, τον επιχειρηματικό κόσμο και το σύνολο των πολιτών.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:
• H προσπάθεια είναι οι πολίτες να απολαμβάνουν την ποιότητα ζωής που τους αξίζει σε ένα οικονομικά βιώσιμο μοντέλο, καταβάλλοντας χαμηλά τέλη και φορολογίες και απολαμβάνοντας υψηλού ποιότητας υπηρεσίες.

• Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να προχωρήσει σωστά, δίκαια και λειτουργικά/εφαρμόσιμα με όσες αλλαγές χρειαστούν να γίνουν, -όπως στο δημοκρατικό και αναλογικό τρόπο εκλογής των δημοτικών συμβούλων στα διαμερίσματα (πχ. με βάση το υπάρχον σύστημα των βουλευτικών εκλογών), -κάποιες συνενώσεις Δήμων και κάποιων Κοινοτήτων, -στη διοίκηση για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης,
-στη διοίκηση για τις Σχολικές Εφορείες, -στο θέμα με τις Πολεοδομικές Αρχές και -στην παράταση ή όχι της θητείας.

• Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της ενοποίησης των υπηρεσιών των Δήμων και όλων των παραμέτρων μέχρι την συνένωση/ενοποίηση των νέων Δήμων στις επόμενες δημοτικές εκλογές και για τη γενική ευθύνη υλοποίησης της μεταρρύθμισης της ΤΑ υποστηρίζουμε τη δημιουργία της θέσης του Επίτροπου Μεταρρύθμισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.