ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

• Το μεταναστευτικό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον η πατρίδα μας. Θα εμποδίσουμε κάθε ενορχηστρωμένο σχέδιο αλλοίωσης του πληθυσμού με σχέδιο μορφής νέας εισβολής/εποικισμού με το πρόσχημα της μετανάστευσης. Άλλο ο ρατσισμός και άλλο η αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα της χώρας μας με τη δική μας ανοχή ή αδιαφορία, γι’ αυτό θα ενισχύσουμε νομοθετικά κάθε σωστή αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση, με επιπλέον αναβάθμιση των κριτηρίων αποδοχής των πολιτικών και των οικονομικών μεταναστών.

• Υποστηρίζουμε αυστηρότερους ελέγχους στις διαδικασίες εισόδου στη χώρα μας (θάλασσα, αεροδρόμια, πράσινη γραμμή κτλ), αυστηρή τήρηση των κριτηρίων για τους φοιτητές από τρίτες χώρες και εφαρμογή της διαδικασίας επαναπατρισμού των παράνομων μεταναστών στις χώρες προέλευσης τους.

• Απαραίτητη η αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παροχή επιπλέον οικονομικής βοήθειας δια τον επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών καθώς τα ποσοστά των προσφύγων που αναγράφονται σήμερα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα λόγω της τεράστιας λίστας αναμονής όπου σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνά τα δέκα χρόνια με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαφορά στο όριο εισροής στις συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Η Κύπρος κατατάσσεται δεύτερη χώρα στην Ευρώπη όσο αφορά την ανομοιογένεια που επικρατεί.

• Παράλληλα οφείλουμε να δείχνουμε μεγάλη κατανόηση στους ανθρώπους από χώρες με πόλεμους και με προβληματικές καταστάσεις, στα πλαίσια πάντα των νόμιμων μεταναστών που μπορεί να δεκτεί η Κύπρος, ενισχύοντας την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση αυτών των μεταναστών στο κοινωνικό σύνολο ενώ παράλληλα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυστηρά το πρόβλημα με την «γκετοποίηση» των γειτονιών στους κεντρικούς πυρήνες των πόλεων μας. Οδηγίες έλεγχου της άδειας παραμονής από την Αστυνομία ώστε να παρέχεται ασφάλεια σε όλους τους νόμιμους πολίτες του Κράτους.

• Η διατήρηση του εθνικού και κοινωνικού ιστού της χωράς μας πρέπει να διαφυλαχθεί.