ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

• Το ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα η νέα γενιά του τόπου μας διατηρείται σε υψηλό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο (με τεχνογνωσία, καταρτισμό, όραμα, ελπίδα και τεκμηρίωση) και ακριβώς σε αυτό το δυναμικό πρέπει ως συντεταγμένο Κράτος να κτίσουμε, να επενδύσουμε και να τους ακούσουμε πραγματικά για ένα καλύτερο μέλλον της πατρίδας μας. Οι σημερινοί δύσκολοι, ανταγωνιστικοί και μεταβατικοί καιροί απαιτούν στοχευμένες ενέργειες με επιστημονική τεκμηρίωση.

• Καλούμαστε λοιπόν να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις, τις εξειδικευμένες και επιστημονικά θεμελιωμένες γνώσεις της νέας γενιάς, με διάθεση προσφοράς προς την πατρίδα, την οικονομία, την παιδεία, την κοινωνία.

• Οι νέοι επιστήμονες με την ενεργό συμμετοχή αποκτούν λόγο και ρόλο, καταρρίπτοντας το μύθο που θέλει τους νέους να είναι «φερέφωνο» και ουραγοί των πολιτικών κομμάτων όπως λειτουργούν σήμερα.