ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΚΙΝΗΤΡΑ, ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ:

• Στηρίζουμε το μικτό σύστημα οικονομίας με έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη που να μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε μια κοινωνική, ανθρωποκεντρική οικονομική πολιτική.

• Μέσω της ανάπτυξης και ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας θα αντιμετωπισθεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους επιστήμονες. Θα μπορούσαν να εξεταστούν επιπλέον κίνητρα για τις ξένες επενδύσεις με έμφαση και προτεραιότητα στην εργοδότηση νέων Ελληνοκυπρίων.

• Υποστηρίζουμε φορολογικά κίνητρα για ένταξη νέων στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στη δημιουργία επιχειρήσεων, παράλληλα με την ενίσχυση και διεύρυνση των προγραμμάτων νεανικής, γυναικείας επιχειρηματικότητας καθώς και τη βελτίωση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας.

• Στόχος και διαρκής προσπάθεια μας, είναι η ενίσχυση της οικονομικής δυνατότητας αλλά και των αναγκαίων υπηρεσιών που χρειάζονται οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες (Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), άνεργοι, ευάλωτες ομάδες, χαμηλοσυνταξιούχοι, πολύτεκνοι, μονογονιοί, ορφανά παιδιά).

• Εξίσου απαραίτητη η ενίσχυση προγραμμάτων για μετοίκιση και δραστηριοποίηση νέων στις αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές.

• Έμπρακτη θα είναι η στήριξη μας στις μικρομεσαίας επιχειρήσεις με κίνητρα στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στη θεσμοθέτηση των ωραρίων των Γενικών Καταστημάτων (αργία της Κυριακής), αλλά και στη θέσπιση κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα.

• Θα εργαστούμε για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παρέχοντας κίνητρα και φορολογικές διευκολύνσεις για τη δημιουργία βιομηχανικής παραγωγής τοπικών προϊόντων και αγαθών. Παράλληλα προτείνουμε εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού/πλάνου ως πολιτεία για το ενδιαφέρον που υπάρχει για δημιουργία μεγάλων βιομηχανικών μονάδων από το εξωτερικό, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο αύξηση των εσόδων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας της χώρα μας από άλλους τομείς περάν των υπηρεσιών και του Τουρισμού.

• Στηρίζουμε τη διατήρηση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των Ημικρατικών Οργανισμών για να μπορούν να ανταποκρίνονται στον ανταγωνισμό, που πρέπει να υπάρχει, ώστε να έχει όφελος ο καταναλωτής.

• Στον Τραπεζικό τομέα επιδιώκουμε τον ορθολογιστικό και δίκαιο εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των δανειοληπτών, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία των πρακτικών αυτών που θα στοχεύουν τόσο στην διατήρηση ενός υγιούς τραπεζικού συστήματος αλλά και στην ανθρώπινη αντιμετώπιση όσων αναίτια και δικαιολογημένα βρίσκονται σήμερα σε αδυναμία αποπληρωμής. Η αποδοχή και διόρθωση των κακών πρακτικών και στρεβλώσεων του παρελθόντος, αποτελεί για εμάς ύψιστη βάση για τη σωστή παροχή νέων πιστωτικών διευκολύνσεων αλλά και την αντιμετώπιση των ΜΕΔ, πάντα κάτω από τον αυστηρότατο έλεγχο της Εποπτικής Αρχής, ενθαρρύνοντας έτσι την παροχή βιώσιμων αναδιαρθρώσεων έναντι των πλειστηριασμών.

• Εργαζόμαστε για την περαιτέρω ενίσχυση του Ταμείου Αλληλεγγύης και την ορθή αξιοποίηση του, ώστε οι «κουρεμένοι» καταθέτες, οι κάτοχοι αξιογράφων και οι μέτοχοι να έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν έστω και μερικώς τις απώλειες τους.

• Άμεση ανάγκη η στήριξη και δημιουργία πλαισίου ανάκαμψης της Τουριστικής Βιομηχανίας με διατήρηση των θέσεων εργασίας, που αποτελεί έναν από τους κυριότερ ους πυλώνες εσόδων της Κυπριακής οικονομίας.