ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

• Υποστηρίζουμε την εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας με συγκεκριμένη δίκαιη διαδικασία που καταθέσαμε στη Βουλή των Αντιπρόσωπων.