ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ:
• Η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί όρο εθνικής επιβίωσης, ιδιαίτερα για εμάς που για 46 χρόνια βρισκόμαστε υπό κατοχή. Σκοπός μας δεν είναι μόνο να διαμορφώσουμε παιδιά που θα έχουν πρόσβαση και κατοχή της γνώσης αλλά να διαμορφώσουμε σωστούς και υπεύθυνους ανθρώπους της εποχής τους. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Απαιτείται μία ολοκληρωμένη στρατηγική μεταρρυθμίσεων για την αναδιάρθρωση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με στόχο ένα ανοικτό και αξιοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα.

• Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να είναι προϊόν κοινωνικού διαλόγου και σωστής προετοιμασίας και όχι επιβολής τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

• Την ίδια ώρα, στήριξη και στρατηγικό πλάνο χρειάζεται ο Πολιτισμός, τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό του που αφορά τους Καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων όσο και στη μεγάλη εικόνα που μπορεί ο τόπος μας να προσελκύσει κόσμο ως πολιτιστικό προϊόν (πχ. Πάφος 2017). Η άμεση ανάγκη για τη δημιουργία του Υφυπουργείου Πολιτισμού, χωρίς πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση, μπορεί να ενισχύσει όλα τα πιο πάνω ώστε ο Πολιτισμός να σταματήσει να είναι ο φτωχός συγγενής του συστήματος.