ΥΓΕΙΑ

• Στόχος η στήριξη και η συνεχής βελτίωση της μεγαλύτερης κοινωνικής αλλαγής στον τόπο μας, του ΓΕΣΥ, ώστε να παρέχεται στον Κύπριο ασθενή ποιοτική και αξιοπρεπής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιβάλλεται αυστηρός έλεγχος των καταχρήσεων και ομαλή ένταξη των αυτονομημένων Δημόσιων Νοσηλευτηρίων είναι απαραίτητα στοιχεία για τη συνέχεια.