ΥΠΑΙΘΡΟΣ

(ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΚΑΜΑ)

• Η εκπόνηση της μελέτης από το γραφείο του Επιτρόπου Ορεινών Περιοχών «Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους», είναι η αφετηρία για την άμεση υλοποίηση μέτρων στην επανεκκίνηση της πληθυσμιακής ανάπτυξης και της δημιουργίας των απαραιτήτων υποδομών των ορεινών μας περιοχών και των Κοινοτήτων του Ακάμα.
• Υποστηρίζουμε την παροχή και αύξηση των κινήτρων για τους κατοίκους Ορεινών περιοχών, όπως: φορολογικές απαλλαγές σε σχέση με τα καύσιμα κίνησης, ελαστικότητα στις πολεοδομικές απαιτήσεις (κατασκευή δρόμων, πεζοδρομίου, παραχώρηση χώρου πρασίνου κτλ), την κατάργηση των περιοριστικών κριτηρίων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από νεαρά ζευγάρια – βάσει της πολιτικής που εφαρμόζεται για τις συγκεκριμένες περιοχές, φορολογικά κίνητρα για τη λειτουργία επιχειρήσεων και αγροτουριστικών καταλυμάτων, οικονομική αντιστάθμιση αναφορικά στη διατήρηση των περιοχών στο Δίκτυο Natura 2000.

• Παράλληλα υποστηρίζουμε σε επίπεδο υποδομών την αναβάθμιση και τη δημιουργία περιφερειακών νοσοκομείων ή κοινοτικών ιατρείων για παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικής φροντίδας, την επέκταση κινητών μονάδων του ΚΕΠ και του ΚΟΑΠ, την κατασκευή των αυτοκινητόδρομων (Κοκκινοτριμιθιάς – Ευρύχου, Κλήρου – Παλαιχωρίου, Παλώδια – Σαϊττάς, Πόλις Χρυσοχούς), τη βελτίωση και αναβάθμιση κύριων οδικών αρτηριών που οδηγούν στις Ορεινές Κοινότητες, τα κίνητρα για ανακαίνιση ή επιδιόρθωση κατοικιών, την προώθηση σχεδίου διαχωρισμού οικοπέδων κρατικής γης για φτωχές οικογένειες και νεαρά ζευγάρια και βιοτεχνικών και κτηνοτροφικών περιοχών.